Chính sách mới này có hiệu lực từ ngày 14-6-2019 và được dự đoán sẽ được áp dụng cho khoảng 3.000 đến 5.000 quân nhân của lực lượng này mỗi năm.

Cụ thể, những binh sĩ còn độc thân hoặc có vợ/chồng không phục vụ trong quân đội Mỹ thì thời gian đồn trú sẽ tăng từ 24 tháng lên 36 tháng.

Trong khi đó, thời gian đồn trú đối với những binh sĩ có người phụ thuộc (vợ/chồng, con hoặc những người thân khác nằm trong quy định của Lục quân Mỹ) vẫn được giữ nguyên ở mức 36 tháng.

Binh sĩ thuộc Trung đoàn Kỵ binh Số 2 của Lục quân Mỹ đóng tại miền nam nước Đức. 

Những binh sĩ hiện đang thực hiện nhiệm vụ tại châu Âu và Nhật Bản với thời gian đồn trú cũ là 24 tháng hoặc ít hơn đều được khuyến khích đăng ký gia hạn thành 36 tháng theo chính sách mới.     

Theo Bộ trưởng Lục quân Mỹ Mark Esper, chính sách này nhằm mục đích giảm số lần thay quân, đồng thời duy trì được các lực lượng tinh nhuệ tại các căn cứ đồn trú.

Ngoài ra, khi kéo dài thời gian đồn trú, binh sĩ sẽ có nhiều thời gian để huấn luyện hơn và khi đó, họ sẽ có đủ năng lực đối phó với các nhiệm vụ được giao.

Ngoài châu Âu và Nhật Bản, Lục quân Mỹ chưa có ý định mở rộng chính sách này ra các khu vực khác có quân đồn trú trên thế giới.

Năm ngoái, Hải quân Mỹ cũng quyết định kéo dài thời gian đồn trú của binh sĩ tại Nhật Bản và đảo Guam từ 3 năm lên 4 năm với lý do cần thêm thời gian huấn luyện đầy đủ binh sĩ để duy trì các nhiệm vụ đảm bảo an ninh khu vực.

HỮU ĐÔ (theo Army Times)