15/04/2020 15:41

Vượt nắng, thắng mưa kiên cường phòng, chống dịch

QĐND Online - Biên giới An Giang dài gần 100km, có hai cửa khẩu quốc tế, với địa hình đồng bằng, nhiều đường mòn, hệ thống sông, kênh, rạch rất thuận lợi cho việc qua, lại hai bên biên giới.

Điều kiện địa hình vì thế cũng gây khó khăn cho công tác chốt chặn, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Những ngày này, biên giới An Giang thực sự bước vào “cuộc chiến không giới tuyến” với “kẻ địch vô hình” là “giặc dịch”. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức lực lượng với 135 tổ công tác, tạo ra những “vành đai sống”, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 ngay từ cửa ngõ biên giới.

Một số hình ảnh Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức lực lượng phòng chống dịch Covid-19

CHIẾN KHU (thực hiện)

 

 

ảnh slide
 Đồn Biên phòng Nhơn Hội kiểm tra thân nhiệt cán bộ, chiến sĩ hằng ngày.
ảnh slide
 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động chế tạo mặt nạ che giọt bắn phòng chống dịch Covid-19.
ảnh slide
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Long Bình tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân khu vực biên giới.
ảnh slide
 Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đồn BP Vĩnh Gia tuần tra, kiểm soát ban đêm.
ảnh slide
 Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đồn BP Nhơn Hội phối hợp các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.
ảnh slide
 Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Đồn BP Phú Hữu tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đảm nhiệm.
ảnh slide
 Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19, Đồn BP Vĩnh Ngươn tuần tra, kiểm soát ban đêm.
ảnh slide
 Cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cống Tư Mèo, Đồn BPcửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tuần tra, kiểm soát trên các kênh, rạch, đường thủy.
ảnh slide
 Tỉnh đoàn An Giang lắp đặt cho các Tổ công tác phòng, chống dịch covid-19 của BĐBP An Giang hệ thống đèn năng lượng mặt trời phục vụ quá trình công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ.
ảnh slide
 Hiện nay, BĐBP tỉnh tổ chức 135 Tổ công tác phòng chống dịch, các lán trại đều gia cố vững chắc, tránh mưa giông, sét, có treo Quốc kỳ đúng quy cách. Một số huyện trang bị cho các Tổ công tác cột thu lôi chống sét để bảo vệ cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo công tác trong điều kiện mùa mưa, có sấm sét.
ảnh slide
 Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 mương Ngói Lớn, Đồn BP Vĩnh Ngươn hội ý, phân công nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.
ảnh slide
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Vĩnh Gia tổ chức gia cố lại lán trại, thay khung sắt bằng khung gỗ, vừa vững chắc, vừa tránh sét đánh bởi hầu hết các lán trại đều dựng giữa đồng trống. Qua 2 cơn mưa giông, kèm sấm sét đã gây thiệt hại nặng nề cơ sở vật chất của các Tổ công tác phòng chống dịch.
  Ý kiến bạn đọc
 

Tin tức liên quan
Tin mới cập nhật
go top