Qua làm việc với các cơ quan chức năng, được biết ông Chu Hảo là đảng viên, sinh hoạt Đảng tại Chi bộ NXB Tri thức từ tháng 12-2006. Ông Chu Hảo từng giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&CN từ năm 1996 đến 2005. Sau khi NXB Tri thức được thành lập ngày 13-9-2005, ông Chu Hảo được Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc-Tổng biên tập NXB này.

leftcenterrightdel
"Kỷ luật thép" - nguồn sức mạnh nội sinh của Đảng. Ảnh minh họa / qdnd.vn

Chịu trách nhiệm chính trong việc xuất bản nhiều cuốn sách có nội dung lệch lạc, sai phạm

Theo quy định, NXB Tri thức có tôn chỉ, mục đích “Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các thành tựu KH&CN được áp dụng vào lĩnh vực sản xuất, đời sống, giáo dục, góp phần nâng cao dân trí và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Những năm đầu hoạt động, NXB Tri thức đã xuất bản, cung cấp được nhiều đầu sách có giá trị trong các lĩnh vực khoa học. Tuy nhiên, trên cương vị là Giám đốc-Tổng biên tập, ông Chu Hảo phải chịu trách nhiệm chính về việc để NXB Tri thức đi vào khai thác những đề tài phức tạp, nhạy cảm dẫn đến nhiều đầu sách sai phạm ở các mức độ khác nhau. Cụ thể, từ năm 2005 đến 2009, NXB Tri thức đã xuất bản 5 cuốn sách có nội dung sai phạm nghiêm trọng về chính trị, tư tưởng, trong đó có 4 cuốn bị đình chỉ phát hành, gồm: Cuốn sách dịch “Đường về nô lệ” có nội dung phê phán nặng nề mô hình chủ nghĩa xã hội (CNXH); cuốn sách dịch “Karl Marx” có những nhận xét sai lầm về học thuật, phủ định những nội dung tư tưởng cốt lõi của K.Marx; cuốn sách “Tranh luận để đồng thuận” (nhiều tác giả) có một số bài viết chứa đựng luận điểm đi ngược lại chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội; cuốn sách “Việt Nam, thay đổi để hạnh phúc” có cách viết tùy hứng, nhiều sai lầm, ấu trĩ về nhận thức.

Trước những sai phạm đó, năm 2009, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ NXB Tri thức và ông Chu Hảo. Kết luận kiểm tra nêu rõ: Những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của ông Chu Hảo đã đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách về Đảng. Tuy nhiên, xét công lao, quá trình cống hiến và sự thành khẩn của ông Chu Hảo, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thống nhất miễn áp dụng hình thức kỷ luật này, nhưng yêu cầu ông Chu Hảo phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và có biện pháp sửa chữa những khuyết điểm đó, đồng thời chỉ đạo NXB Tri thức hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Mặc dù đã được các cơ quan chỉ đạo, quản lý thường xuyên nhắc nhở, nhưng từ năm 2009 đến 2018, NXB Tri thức vẫn tiếp tục xuất bản các đầu sách có nội dung vi phạm với tổng số 24 cuốn sách phải xử lý; trong đó có 2 cuốn sai phạm nghiêm trọng về nội dung chính trị, tư tưởng bị cấm phát hành, 5 cuốn không được phép tái bản, 17 cuốn sai phạm yêu cầu phải chỉnh sửa chi tiết, nộp lại lưu chiểu trước khi phát hành.

Tham gia ký các bản kiến nghị, thư ngỏ và viết bài, phát biểu có nội dung đi ngược quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước

Không chỉ để xảy ra các sai phạm trong hoạt động chuyên môn của NXB Tri thức, từ năm 2011 đến nay, ông Chu Hảo đã tham gia ký 7 bản kiến nghị, thư ngỏ có nội dung phức tạp, nhạy cảm về chính trị, đi ngược quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Đó là một số kiến nghị, thư ngỏ, như: “Kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay” có nội dung phê phán kinh tế đất nước kém phát triển và lâm vào khủng hoảng kéo dài, văn hóa xã hội xuống cấp, chế độ chính trị còn nhiều bất cập. “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 2013” có nội dung đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Điều 4 Hiến pháp. “Thư ngỏ BCH Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” có nội dung cho rằng, Đảng đã dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng CNXH cùng với bộ máy quan liêu, tha hóa đã đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện. “Thư gửi Bộ Chính trị, BCH Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” có nội dung phê phán đường lối lãnh đạo của Đảng trong 30 năm qua; việc lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, kiên định theo con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN), đặt độc lập dân tộc, xây dựng Nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường phải gắn với CNXH là không thực tế. “Thư kiến nghị về Luật An ninh mạng” có nội dung đề nghị bãi bỏ hoàn toàn một số điều quan trọng, cần thiết trong dự thảo luật. Điểm đáng nói là trong thư kiến nghị này đã tự ý đưa tên Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Ngay sau khi biết sự việc, đồng chí Nguyễn Khánh Toàn đã có ý kiến phản ứng và khẳng định mình không tham gia vào thư kiến nghị này. 

Ngoài tham gia ký tên các kiến nghị, thư ngỏ nêu trên, ông Chu Hảo đã có một số bài viết và phát biểu với cách nhìn nhận, lập luận, đánh giá một số vấn đề chính trị, xã hội chưa thấu đáo, khách quan, có phần cực đoan, sai trái để các đối tượng cơ hội chính trị, phản động lợi dụng xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chẳng hạn, ông Chu Hảo cho rằng: “Trong Đảng phải tôn trọng nguyên tắc dân chủ tập trung chứ không phải là nguyên tắc tập trung dân chủ”; “Đề nghị Đảng chúng ta mau chóng từ bỏ cái gọi là Chủ nghĩa Mác-Lênin… từ bỏ chế độ công hữu tư liệu sản xuất”; “Đau lòng và phẫn nộ chứng kiến hành vi “ngồi xổm” trên Hiến pháp và Luật Bầu cử xảy ra trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội đương nhiệm khóa XIII”; “Nguyên nhân gốc rễ của mọi bất đồng, mọi bức xúc và phẫn uất đều nằm trong những bất cập, phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ của Cương lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” (!)…

Chưa dừng lại ở những bài viết, phát biểu có nội dung bất lợi cho sự ổn định, phát triển đất nước và củng cố sự đồng thuận xã hội, ông Chu Hảo còn tham gia các hội, nhóm, diễn đàn, câu lạc bộ có mục đích, nội dung hoạt động khá phức tạp, trong đó có nhiều hội, nhóm, diễn đàn không phù hợp với chủ trương xây dựng CNXH ở nước ta.

Sai phạm thành hệ thống, tái phạm nhiều lần nhất thiết phải kỷ luật

Có thể khẳng định rằng, dù là đảng viên, nguyên là cán bộ cao cấp của Đảng, nhưng từ năm 2005 đến nay, ông Chu Hảo đã mắc nhiều khuyết điểm, sai phạm. Dù đã được các cơ quan chức năng, cơ quan chủ quản, tổ chức nghề nghiệp nhiều lần gặp gỡ, góp ý, nhắc nhở và đề nghị khắc phục khuyết điểm, song ông Chu Hảo vẫn không chuyển biến, cầu thị. Cơ quan có thẩm quyền đã nhận định: Trên cương vị Giám đốc-Tổng biên tập NXB Tri thức, ông Chu Hảo chưa tuân thủ ý thức tổ chức, chấp hành quy định về một số vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để NXB Tri thức xảy ra nhiều sai phạm về xuất bản sách; trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên, ông Chu Hảo đã có biểu hiện suy thoái và vi phạm rất nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm về kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng trong tình hình hiện nay; vi phạm trong việc không tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước trong tham gia hoạt động các hội, nhóm, diễn đàn, câu lạc bộ và tổ chức khác.

Với nội dung, tính chất, mức độ sai phạm, ông Chu Hảo nhất thiết phải bị xem xét, thi hành kỷ luật kịp thời, nghiêm minh. Đây không chỉ thể hiện tinh thần công minh, bình đẳng của kỷ luật Đảng đối với mọi đảng viên khi mắc khuyết điểm, sai phạm, mà còn góp phần giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh với những trường hợp xa rời nguyên tắc, bất chấp các quy định của Đảng, đồng thời góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh của Đảng.

MINH NAM