TS Nguyễn Thế Kỷ

QĐND - Qua theo dõi vệt bài “Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị - Kinh nghiệm ở Lào Cai” trên Báo Quân đội nhân dân, tôi hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả đạt được cùng cách làm hay, sáng tạo, triển khai đồng bộ, chặt chẽ của Tỉnh ủy Lào Cai. Đặc biệt, Lào Cai đã bám sát, vận dụng linh hoạt hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Những kinh nghiệm đáng ghi nhận từ thực tiễn ở Lào Cai trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03 là bài học quý để các địa phương, đơn vị tham khảo, nhất là ở những nơi còn lúng túng, vướng mắc trong khâu cụ thể hóa chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên sát với đặc điểm, tình hình thực tiễn ở cấp mình.

Cùng với những thông tin được đăng trên Báo Quân đội nhân dân và qua theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện Chỉ thị 03, Ban Tuyên giáo Trung ương nhận thấy: Tỉnh ủy Lào Cai đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, hướng dẫn của trên, biết chọn đúng, chọn trúng những nội dung phù hợp để tập trung thực hiện, tạo nhiều đột phá trên các lĩnh vực công tác. Từ việc cụ thể hóa sát với đặc điểm từng cấp, từng ngành, đề cao sự tự giác nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, đến cách chọn “điểm nhấn” và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân…, Tỉnh ủy Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo rất chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc, tạo được sự thống nhất và đồng thuận. Thành tích đáng ghi nhận của Lào Cai trong việc thực hiện Chỉ thị 03 chính là kết quả thể hiện sự quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc của cả hệ thống chính trị, nhất là nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa thiết thực trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của đội ngũ cán bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, Tỉnh ủy Lào Cai đã coi trọng việc lựa chọn, thành lập Bộ phận giúp Tỉnh ủy với những con người tâm huyết, có năng lực và thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao. Đây có thể coi như điểm mấu chốt để Lào Cai cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 03 và các văn bản, hướng dẫn của cấp trên một cách thông suốt, hiệu quả vào thực tiễn.

Vừa qua, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị Sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Tại đây, báo cáo tham luận của Tỉnh ủy Lào Cai gây được sự chú ý bởi quan điểm, cách làm sáng tạo và bước đầu thu được những kết quả nhất định. Ngay tại hội nghị, Ban Bí thư và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã đánh giá cao cách làm, cách chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy Lào Cai. Có thể khẳng định: Những nội dung được rút ra qua thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị 03 ở Lào Cai là những kinh nghiệm quý, giúp cho Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như Bộ phận giúp việc trong tham mưu, đề xuất để Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả đúng với tinh thần: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị, là việc làm thường xuyên, quan trọng của mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức; của mỗi cá nhân.

Qua đánh giá bước đầu của Bộ phận giúp việc Ban Bí thư về kết quả thực hiện Chỉ thị 03, nhiều địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị cũng đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn như chọn điểm để chỉ đạo, rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng; bám sát từng đối tượng để có cách thực hiện Chỉ thị 03 phù hợp; mở diễn đàn đối thoại để được nghe dân nói, dân đóng góp, dân đề xuất với cán bộ, đảng viên các chủ trương, biện pháp trong thực hiện Chỉ thị; thông qua tiếp xúc cử tri để lựa chọn vấn đề tập trung giải quyết; phát hành sổ tay, nhật ký làm theo Bác... Đặc biệt, nhiều địa phương, đơn vị tập trung giải quyết một số vụ việc nổi cộm, những vấn đề dư luận quan tâm đem lại kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Từ kinh nghiệm thực tiễn của Lào Cai, tôi cho rằng, để khắc phục những biểu hiện còn hình thức, nâng cao tính thiết thực và sức thuyết phục việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị phụ thuộc rất lớn vào năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức của từng cấp ủy, chính quyền các cấp; nhất là khả năng tham mưu, phối hợp hiệp đồng của bộ phận giúp việc cấp ủy. Đặc biệt, một trong bốn nhóm giải pháp được Ban Chấp hành Trung ương xác định rất rõ trong Nghị quyết số 12 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị một cách thiết thực, hiệu quả. Đây là một trong những giải pháp quan trọng bảo đảm cho việc nâng cao nhận thức chính trị, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Trên tinh thần ấy, việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 là một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã chỉ ra. Bởi vậy, để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 đạt kết quả tốt, từng cấp ủy không chỉ thường xuyên nghiên cứu, rút kinh nghiệm, mà phải tích cực đổi mới, đa đạng hóa phương pháp, hình thức hoạt động; đồng thời làm tốt việc học tập gắn với làm theo; lựa chọn những việc làm cụ thể, tạo hiệu quả thiết thực trên từng lĩnh vực, trong đó chú trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân, quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của người dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà chiến lược tài ba, mà còn là nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất. Người đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu: Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh. Thời đại Hồ Chí Minh là gia tài vô cùng đồ sộ, là thực tiễn đang hiển hiện trước mắt chúng ta.

Trách nhiệm của chúng ta và các thế hệ mai sau là phải giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy một cách tốt đẹp nhất những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ chính là nền tảng vững chắc huy động được sức mạnh tổng hợp bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng tươi đẹp, để dân tộc ta mãi mãi trường tồn và phát triển. Vì vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu của cách mạng, mà còn là tình cảm, nguyện vọng của nhân dân ta, của Đảng ta và mọi người Việt Nam yêu nước.

TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương