leftcenterrightdel
Tổ công tác của Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra một tàu chở dầu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tháng 5-2022.  

Trong 6 tháng qua, Vùng Cảnh sát biển 4 đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); kiên quyết đấu tranh với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm trên biển; phát hiện, xử lý 48 vụ/52 tàu vi phạm; tịch thu 1.535.705 lít dầu DO và hơn 52.000kg phế liệu... 

Tin, ảnh: KHÁNH NHÂN - VĂN MẪN