Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định xử lý kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 cùng 3 đảng viên có liên quan thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, xử lý kỷ luật đối với 2 đảng viên là người đứng đầu Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và thực hiện mua sắm 6 gói thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc AIC.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận có kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc AIC thực hiện từ năm 2011 đến năm 2021.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát hiện một số tổ chức Đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và tham mưu thực hiện các dự án, gói thầu mua sắm có liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc AIC.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với: Tập thể Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020; 5 cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, do các tập thể, cá nhân này có liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và triển khai 6 gói thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.