Trả lời:

Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thì người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi ra nước ngoài để định cư mà có yêu cầu, thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Theo đó, nếu đồng chí Hùng đáp ứng đầy đủ các quy định để được định cư ở nước ngoài thì được quyền yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.