Tại Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 14-4-2023, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương bị khiển trách.  

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định thi hành kỷ luật số 928-QĐ/UBKTTW ngày 28-2-2023 về thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Quyết định số 385/QĐ-TTg ngày 14-4-2023, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Phan Thế Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định thi hành kỷ luật số 929-QĐ/UBKTTW ngày 28-2-2023 về thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

TTXVN