Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 14 Thông tư số 143/2023/TT-BQP ngày 27-12-2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Người chỉ huy nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm sai nguyên tắc, quy định hoặc ra mệnh lệnh vượt quá quyền hạn thì bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo.

2. Nếu vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật từ hạ bậc lương, giáng chức, cách chức đến giáng cấp bậc quân hàm:

a) Sử dụng các phương tiện, trang bị của Quân đội để thực hiện hành vi vi phạm;

b) Đã được can ngăn, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm;

c) Đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

* Hỏi: Việc quản lý, sử dụng quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của QĐND Việt Nam được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 4 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BQP ngày 25-3-2024 của Bộ Quốc phòng, việc quản lý, sử dụng quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của QĐND Việt Nam được quy định như sau:

1. Quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của QĐND Việt Nam được sử dụng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên, hạ sĩ quan-binh sĩ. Công nhân và viên chức quốc phòng chỉ sử dụng trang phục, biển tên và biểu tượng quân chủng, binh chủng của QĐND Việt Nam.

2. Quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của QĐND Việt Nam được cấp phát, sử dụng đồng bộ, chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc sử dụng, thu hồi quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục đối với từng đối tượng đang phục vụ, thôi phục vụ trong QĐND Việt Nam.

3. Nghiêm cấm cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sản xuất, làm giả, làm nhái, tàng trữ, trao đổi, mua bán, cho, tặng và sử dụng trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của QĐND Việt Nam. Trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

QĐND

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.