Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 23, Luật Du lịch năm 2017. Cụ thể như sau:

1. Điều kiện công nhận điểm du lịch bao gồm:

a) Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định;

b) Có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch;

c) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

* Bạn đọc Nguyễn Thị Tâm ở thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, việc tiếp nhận người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 24, Nghị định số 142/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể như sau:

Khi tiếp nhận người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính, người được giao nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý người bị tạm giữ phải:

1. Kiểm tra, đối chiếu quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính với người bị tạm giữ hành chính.

2. Kiểm tra, ghi nhận tình trạng sức khỏe của người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

3. Kiểm tra tư trang, đồ vật của người bị tạm giữ được phép mang theo; phổ biến quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ; nội quy nơi tạm giữ và những quy định khác có liên quan.

4. Vào sổ theo dõi người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.

QĐND

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.