leftcenterrightdel

Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn cho biết, Đảng bộ KTNN là một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác PCTNTC để cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng và trách nhiệm trong công tác PCTNTC. Cùng với đó, Đảng bộ KTNN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ công chức, kiểm toán viên khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán, nâng cao chất lượng và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, xứng đáng với uy tín của ngành và kỳ vọng của nhân dân.

ANH VIỆT