Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp đã cụ thể hóa công tác tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở như thế nào?

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng: Hội CCB TP Hồ Chí Minh và các cấp hội đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, kết luận và văn bản liên quan của cấp trên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, nhất là Chương trình phối hợp giữa công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về “Đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ đạo triển khai thực hiện sát với đặc điểm từng cấp hội, gắn với những chỉ tiêu thi đua “CCB gương mẫu”. Hội CCB các cấp còn lồng ghép triển khai các nội dung về đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm, hằng quý, hằng tháng; đồng thời, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ dư luận xã hội, lực lượng chính trị nòng cốt ở các cấp.

Các cấp hội CCB thông qua sinh hoạt, trao đổi công việc để quán triệt, triển khai những nội dung, cập nhật thông báo tình hình tội phạm, tuyên truyền nâng cao cảnh giác để xây dựng địa bàn an toàn, nhất là thông tin đấu tranh với loại tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, cho vay nặng lãi, ma túy...; động viên các hội viên CCB tăng cường tuyên truyền, giáo dục con em và gia đình gương mẫu thực hiện các quy định về giữ gìn an ninh trật tự, tích cực cung cấp thông tin tố giác tội phạm. Hội CCB thành phố cũng giao cho các tổ chức hội cấp dưới chủ động ký kết, phối hợp thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả thiết thực.

leftcenterrightdel

 Cựu chiến binh phường 26, quận Bình Thạnh tham gia phối hợp tuần tra địa bàn.

PV: Hiệu quả từ những mô hình, phần việc của cán bộ, hội viên CCB thành phố trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự ra sao, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng: Các cấp hội và hội viên CCB đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy tốt vai trò của hơn 150 đội cán sự xã hội tình nguyện xã, thị trấn và tổ an ninh trật tự, an toàn xã hội do Hội CCB quản lý. Hội CCB thành phố đã kiện toàn tổ dư luận xã hội ở các cấp, tổ quản trị trang mạng “Đồng đội CCB TP Hồ Chí Minh”, trang tin điện tử Tạp chí CCB thành phố, trang tin CCB các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Công tác tuyên truyền, tham gia đấu tranh trên không gian mạng; viết tin, bài phản bác quan điểm sai trái gắn với đấu tranh chống biểu hiện công thần, kiêu ngạo, phát ngôn không chuẩn mực trong CCB được duy trì nền nếp, góp phần giữ vững tư tưởng cho cán bộ, hội viên CCB. Bên cạnh đó, hội CCB các cấp đã phát huy tốt các tổ tự quản của CCB, tích cực nắm vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tình hình tội phạm để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng chủ động xử lý, giữ vững an ninh, an toàn địa bàn. Một số cấp hội còn triển khai thực hiện hiệu quả mô hình "Sổ tay tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội"... 

PV: Đề nghị đồng chí cho biết những cách làm, mô hình hiệu quả của CCB TP Hồ Chí Minh?

 Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng: Công tác duy trì và phát triển các mô hình với sự tham gia tích cực của đội ngũ CCB trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã góp phần cùng các đơn vị chức năng thực hiện tốt hơn vấn đề bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, do là tổ chức với đối tượng đặc thù, phần lớn hội viên tuổi đã cao nên phương thức hoạt động chính của các mô hình là xem trọng vai trò phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội để duy trì nền nếp, bảo đảm hiệu quả tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Hiện nay, các cấp hội CCB của thành phố đang nhân rộng những mô hình hiệu quả, như: “Mỗi chi hội CCB là một trận địa, mỗi hội viên là một chiến sĩ tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội”; “3 chi” (chi bộ, chi hội CCB và chi đoàn thanh niên, với chi bộ là nòng cốt); “Đội hỗ trợ 24/7” (giúp đỡ, hỗ trợ miễn phí người tham gia giao thông khi gặp sự cố); Câu lạc bộ “Gia đình CCB tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”; “Tổ tuyên truyền lưu động”; “Tuyến đường, hẻm phố CCB tự quản”; “Tuyến đường CCB an toàn”; “Tổ điều tiết giao thông CCB”... Các mô hình này được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá có hiệu quả cao, được nhân dân tin tưởng, giúp nâng cao ý thức tự phòng, tự quản và tích cực tham gia tố giác tội phạm, thúc đẩy Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng.

PV: Hội CCB thành phố sẽ triển khai những giải pháp như thế nào để nâng cao chất lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự trong thời gian tới?

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng: Chúng tôi xác định, cán bộ, hội viên CCB tiếp tục làm nòng cốt trong sinh hoạt tổ dân phố, tổ nhân dân, ấp, khu phố và tích cực trong công tác tuyên truyền, trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội...; không ngừng nâng cao uy tín của hội CCB trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Xây dựng các tổ chức hội vững mạnh, văn hóa, tích cực đóng góp xây dựng từng địa bàn phát triển, có môi trường sống lành mạnh, an toàn; cán bộ, hội viên CCB luôn vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, đoàn kết, phát huy truyền thống, thực sự là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia các phong trào thi đua, khắc họa rõ nét hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Thời gian tới, mỗi cấp hội phấn đấu có ít nhất một công trình, mô hình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hội CCB thành phố phấn đấu thực hiện mục tiêu xóa hộ CCB nghèo trước thời hạn của thành phố một năm...

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (thực hiện)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.