Vậy mà trước Tết tưởng không qua khỏi vì sâu bệnh hoành hành”. Được biết từ khi được Đoàn KT-QP 799 hỗ trợ giống, kỹ thuật trồng cây quế đến nay đã có 90% người dân xóm Pác Pha trồng quế. Cả xóm hiện có hơn 10ha quế, mỗi héc-ta cho thu hoạch 200-250 triệu đồng. Nhiều nhà mua được ti vi hiện đại, có xe máy mới, đời sống được nâng cao.

Đoàn KT-QP 799 đóng quân trên địa bàn 3 huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng thuộc tỉnh Cao Bằng, đường biên giới dài gần 140km. Địa hình phức tạp, dân cư sinh sống phân tán, gồm nhiều thành phần dân tộc; đời sống khó khăn, dân trí không đồng đều; đặt ra những thách thức lớn đối với công tác dân vận, xây dựng địa bàn an toàn của đơn vị.

Theo Thượng tá Nông Bế Tiến, Phó chính ủy Đoàn KT-QP 799, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn luôn tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên và cấp mình về công tác dân vận. Trong quá trình thực hiện công tác dân vận, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, luôn hướng về dân, trọng dân, lắng nghe dân, kiên trì trong công tác vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

leftcenterrightdel
Cán bộ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 799 thăm và tư vấn kỹ thuật chăm sóc cây quế cho người dân xã Lý Bôn (Bảo Lâm, Cao Bằng). 

Đơn vị cụ thể hóa giúp dân bằng việc tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong thực hiện xóa đói, giảm nghèo với nhiều hình thức, việc làm thiết thực như: Xây dựng các công trình phúc lợi, dân sinh; phổ biến kiến thức khoa học trong chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng đời sống khu dân cư; quyên góp ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng tỷ đồng.

Với cách làm khéo léo, kiên trì, 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 799 đã huy động hơn 20.000 ngày công giúp địa phương phát triển sản xuất, ổn định dân cư 8 bản biên giới; làm 8 tuyến đường giao thông nông thôn, nhiều tuyến mương thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho hơn 67,9ha đất canh tác; xây dựng 2 nhà văn hóa cộng đồng, 3 điểm trường học kiên cố...

Bằng nguồn vốn tự cân đối và tranh thủ sự giúp đỡ của trên, Đoàn KT-QP 799 đã cung cấp cho nhân dân hàng triệu cây giống các loại, nhiều chủng loại vật nuôi, cây trồng; hướng dẫn nhân dân kỹ thuật nuôi trồng và chăm sóc bảo vệ rừng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thiết thực nâng cao đời sống cũng như chất lượng môi trường sinh thái cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn đóng quân.

Từ những việc làm cụ thể của Đoàn KT-QP 799, tình cảm với cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân ngày càng được củng cố, gắn bó mật thiết, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh. Qua đó góp phần quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế-quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ có tiềm lực chính trị, tinh thần, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh ngày càng vững chắc.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN