Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo, chỉ huy Vùng 3 Hải quân; Ban giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; Hội khoa học lịch sử TP Đà Nẵng; Trường Chính trị TP Đà Nẵng; các đại biểu Ban liên lạc Cựu chiến binh Đoàn tàu không số tại Đà Nẵng; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 3 Hải quân; cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực III.

leftcenterrightdel
Chuẩn đô đốc Mai Trọng Định, Chính ủy Vùng 3 Hải quân phát biểu khai mạc hội thảo.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 27 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau ở các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội thảo.

 

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự hội thảo. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề chủ yếu như: Bối cảnh ra đời Đường Hồ Chi Minh trên biển; tầm nhìn chiến lược, sự sáng tạo độc đáo trong nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương trong việc mở Đường Hồ Chí Minh trên biển; những nhân tố chủ yếu làm nên thành công Đường Hồ Chí Minh trên biển; vai trò của Đường Hồ Chí Minh trên biển đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; bài học kinh nghiệm rút ra từ việc mở Đường Hồ Chí Minh trên biển trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay…

Hội thảo là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong toàn quân và toàn dân ta; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời tạo khí thế và động lực mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: VĂN CHUNG