Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe 17 tham luận của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học của tỉnh xoay quanh nội dung về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; công tác bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng nền hành chính hiện đại, vì nhân dân phục vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

leftcenterrightdel
Quang cảnh tọa đàm.

Các tham luận đã nêu bật công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh-lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đây cũng là dịp để Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk giáo dục tư tưởng, chính trị, lòng yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trong việc thực hiện Di chúc của Người, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH