Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự nỗ lực của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành MB đã chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, một số chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của MB. 

 

MB triển khai mạnh mẽ Chiến lược giai đoạn 2022-2026 và đạt được mục tiêu quan trọng là ngân hàng tốp đầu về các chỉ tiêu hiệu quả và năng suất lao động, đạt mục tiêu 20 triệu khách hàng ngay trong năm đầu tiên thực hiện chiến lược. Hội nghị xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp lãnh đạo năm 2023 là lãnh đạo triển khai quyết liệt Chiến lược giai đoạn 2022-2026 với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính dẫn đầu và phương châm “Tăng tốc số-Hấp dẫn khách hàng-Hiệp lực tập đoàn-An toàn bền vững”...

leftcenterrightdel
Nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá: Với cơ chế đặc thù là doanh nghiệp phục vụ quốc phòng, Đảng ủy, Hội đồng quản trị MB đã bám sát các định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành vượt qua khó khăn và biến động của kinh tế toàn cầu, liên tục tăng trưởng về hiệu quả kinh doanh, uy tín của MB được nâng cao, hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2022. Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu năm 2023, Đảng ủy, Hội đồng quản trị MB tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt Chiến lược giai đoạn 2022-2026. Tích cực đầu tư công nghệ, tập trung chuyển đổi số, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, hiện đại, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng và tăng cường khả năng hội nhập quốc tế; giữ gìn uy tín của ngân hàng và của Quân đội. MB tiếp tục gắn bó, phối hợp tốt với các đơn vị, doanh nghiệp Quân đội, làm tốt công tác thương mại quân sự, nhiệm vụ quốc phòng; tổ chức hoạt động kinh doanh bảo đảm an toàn, hiệu quả cao.

DANH TUẤN