Từ một chi bộ cơ sở với 6 đảng viên, đến nay, Đảng bộ MB đã có 207 tổ chức đảng trực thuộc, với 2.370 đảng viên. Có thể nói, việc coi trọng công tác xây dựng Đảng chính là “bí quyết” quan trọng góp phần phát triển một định chế tài chính hàng đầu của Quân đội và đất nước.

Xuất phát với... 6 đảng viên

Hơn 28 năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh, tổ chức đảng của MB đã có những bước chuyển ấn tượng. Theo Đại tá Trần Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc MB, quá trình phát triển tổ chức đảng của Ngân hàng có thể khái quát qua một số dấu mốc chính: Năm 1995, Chi bộ cơ sở MB được thành lập với 6 đảng viên trên tổng số 25 CBNV (chiếm 24%). Năm 2001, Chi bộ cơ sở MB được Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) xem xét, nâng cấp, thành lập Đảng bộ cơ sở MB, với 4 chi bộ và 21 đảng viên. Đến năm 2009, Đảng ủy Tổng cục CNQP ra quyết định chấm dứt hoạt động của Đảng bộ cơ sở MB, thành lập Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở MB trực thuộc Đảng bộ Tổng cục CNQP, gồm 3 đảng bộ cơ sở, 15 chi bộ cơ sở và 416 đảng viên.

Năm 2011, với những kết quả lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sự lớn mạnh của tổ chức đảng, số lượng đảng viên và chất lượng hoạt động tốt, Đảng bộ MB đã được điều chuyển từ Đảng bộ Tổng cục CNCP về trực thuộc Quân ủy Trung ương (QUTƯ). Qua các thời kỳ và trải qua gần 6 nhiệm kỳ đại hội Đảng, Đảng bộ MB đã và đang lãnh đạo các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng và toàn thể CBNV đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng và của ngành, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành để lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, xây dựng một MB vững vàng, tin cậy.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và Đại tá Lưu Trung Thái, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc MB (thứ bảy, từ trái sang) trao giải Khuyến khích Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ nhất. Ảnh: TUẤN HUY  

Đến nay, MB được biết đến không chỉ là doanh nghiệp lớn, uy tín, hoạt động hiệu quả mà Đảng bộ MB hằng năm đều đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại tá Trần Minh Đạt chia sẻ, trước tiên, MB là doanh nghiệp cổ phần, có chức năng hành chính quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng, Đảng bộ MB đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của QUTƯ. Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên nhiều năm qua của MB được khẳng định rõ nét, thể hiện qua một số mặt công tác: Tổ chức đảng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên được chăm lo thiết thực, phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên đã tạo được niềm tin vững chắc cho cán bộ, quần chúng trên mọi lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, MB đã kịp thời kiện toàn, sắp xếp cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng theo quy định gắn với thực hiện điều chỉnh tổ chức Quân đội trong tình hình mới đạt kết quả tốt, được các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

"Kiềng 3 chân" để Ngân hàng phát triển

Như vậy, cùng với HĐQT, Ban điều hành, Đảng ủy MB đã góp phần tạo nên “kiềng 3 chân” trong lãnh đạo, điều hành Ngân hàng đạt được những kết quả kinh doanh xuất sắc. Từ năm 2011, Đảng ủy MB là đầu mối tổ chức đảng trực thuộc QUTƯ. Thực hiện các chủ trương, quy định của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy MB đã xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp với HĐQT và tổng giám đốc để phối hợp, lãnh đạo hoạt động của MB đúng pháp luật, đúng định hướng của QUTƯ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ HĐQT đặt ra và các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị.

Có thể nói, việc phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp giữa Đảng ủy, HĐQT, Ban điều hành là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, là tiền đề quan trọng, vững chắc để tập hợp mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài; tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của các cơ quan quản lý (đặc biệt là Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), sự tin yêu, ủng hộ của đối tác, khách hàng; nhờ đó luôn chủ động mở rộng dân chủ một cách thực chất, tăng cường sức mạnh của các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, phát huy truyền thống văn hóa MB, khơi dậy tinh thần đoàn kết nội bộ, sự nỗ lực, hăng say cống hiến của lớp lớp thế hệ đảng viên và CBNV. Những kết quả đạt được của MB đã góp phần vào thành tích chung của Quân đội và ngành ngân hàng, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế.

Một dấu ấn trong thời gian qua là việc MB phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Khi tham gia tổ chức cuộc thi này, lãnh đạo MB đã nhấn mạnh, là doanh nghiệp cổ phần, đồng thời là một đơn vị Quân đội nên tất yếu MB nhận thức rõ trách nhiệm chính trị của mình với Đảng, Tổ quốc và Quân đội. Mặt khác, MB hoạt động trong một môi trường kinh doanh mở với bối cảnh kinh tế, chính trị trên thế giới và khu vực biến động liên tục, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên phải luôn kiên định, vững vàng, không bị tác động bởi các yếu tố ngoại lai, nâng cao khả năng "miễn dịch" trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù.

Do đó, việc tham gia tổ chức Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” xuất phát từ nhu cầu tự thân, là giải pháp làm cho tổ chức mình mạnh lên từ bên trong. Đó cũng là cách MB đóng góp nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, mà trực tiếp là nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng chính trị, xây dựng trận địa tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội và quần chúng nhân dân. Việc tham gia cuộc thi cũng là dịp để CBNV, đảng viên, các tổ chức của MB được tuyên truyền và lĩnh hội chỉ đạo của cấp trên, triển khai cụ thể trong hoạt động thực tiễn tại từng chi bộ, từng đơn vị cơ sở. Chính vì thế, như khẳng định của Đại tá Lưu Trung Thái, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc MB: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia tích cực và mong muốn trở thành đơn vị đồng hành lâu dài với cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh”.

HOÀNG TRƯỜNG GIANG