leftcenterrightdel
Nguồn: Tổng cục Thống kê 

 

Đồ họa: TÔ NGỌC