leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Diễn đàn Công nghiệp xanh và Di chuyển thông minh-Việt Hàn gắn kết phát triển thị trường ASEAN. Ảnh: Anh Tuấn

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện 6 cơ quan Chính phủ Hàn Quốc, nghị sĩ Quốc hội và hơn 30 lãnh đạo các doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học của Hàn Quốc có liên quan đến công nghiệp xanh và vận chuyển thông minh. 

Trong bài phát biểu tại diễn đàn về tiềm năng hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc và cơ hội phát triển công nghiệp xanh tại Việt Nam, Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Chủ tịch VKBIA đã giới thiệu tình hình đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam trong những năm vừa qua, đánh giá tiềm năng hợp tác về đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ cho công nghiệp xanh tại Việt Nam; những tiềm năng có thể hợp tác giữa các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và các trường đại học, các viện nghiên cứu và phát triển giữa 2 nước Việt Nam, Hàn Quốc cho công nghiệp xanh và công nghiệp phụ trợ.

leftcenterrightdel
Ký kết các văn kiện hợp tác. Ảnh: Anh Tuấn. 

Ông Kim Jong Bae, Chủ tịch VKERC nhấn mạnh, việc chuyển đổi sang sử dụng phương tiện di chuyển xanh và thông minh, thân thiện với môi trường ở các nước đang phát triển ở châu Á, trong đó có khối ASEAN, sẽ không chỉ góp phần đạt mục tiêu quốc gia về giảm thiểu khí phát thải nhà kính, mà còn phát triển công nghiệp xanh, tạo cơ hội lớn cho tăng trưởng kinh tế xã hội. Để chuyển đổi sang phương tiện giao thông các bon thấp ở châu Á, có nhiều rào cản như độ tin cậy của công nghệ, chất lượng sản phẩm của ngành công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp xanh, chi phí ban đầu cao…, chính vì vậy cần có sự hợp tác giữa các quốc gia để giải quyết các rào cản này.

Theo Nghị sĩ Quốc hội Yang Jungsuk-Ủy ban Chính sách Quốc gia Hàn Quốc, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ ngành công nghiệp xanh thâm nhập thị trường quốc tế thông qua thành lập liên minh công nghiệp xanh, liên kết các nguồn vốn ODA xanh. 

Nhân dịp này, VKBIA, VKERC và Đại học Honam (Hàn Quốc) đã ký kết văn bản hợp tác. Theo đó, các bên cam kết thực hiện các chương trình xúc tiến trao đổi, hỗ trợ và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ chuyên gia, hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, việc làm; cùng xúc tiến đầu tư và phát triển công nghiệp xanh – giao thông vận tải thông minh, thúc đẩy mạnh mẽ việc hợp tác trong lĩnh vực này giữa Việt Nam, Hàn Quốc và các quốc gia khác trong khối ASEAN. 

HẠNH NGUYÊN