Tăng cường hợp tác giữa ASEAN và các đối tác

Tăng cường hợp tác giữa ASEAN các đối tác

ASEAN và các đối tác phối hợp kiểm soát đại dịch, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững

ASEAN các đối tác phối hợp kiểm soát đại dịch, thúc đẩy phục hồi phát triển bền vững

Các nước ASEAN và 5 nước đối tác đối thoại ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

Các nước ASEAN 5 nước đối tác đối thoại ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

Các đối tác ủng hộ và coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN

Các đối tác ủng hộ coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và các đối tác

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ASEAN các đối tác

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự các Hội nghị Cấp cao ASEAN và đối tác

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự các Hội nghị Cấp cao ASEAN đối tác

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao Đông Á và các Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao Đông Á các Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác

Đẩy mạnh quan hệ giữa ASEAN và các đối tác

Đẩy mạnh quan hệ giữa ASEAN các đối tác

Vấn đề Biển Đông được các nước ASEAN và đối tác đặc biệt quan tâm

Vấn đề Biển Đông được các nước ASEAN đối tác đặc biệt quan tâm

Hợp tác với các cường quốc và các đối tác là một trong những ưu tiên của ASEAN và Việt Nam

Hợp tác với các cường quốc các đối tác là một trong những ưu tiên của ASEAN Việt Nam