Tại văn bản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 được giao trước ngày 31-12-2021 để có thể giải ngân kế hoạch đầu tư vốn năm 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022, cập nhật kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 (bao gồm số đã điều chỉnh) của từng dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 10-1-2022 để làm cơ sở rà soát báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 theo quy định.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: Vnexpress

Công văn nêu rõ: Năm 2022, là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 việc triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tạo năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, căn cứ Luật đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, các Nghị quyết của Quốc hội, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản 8691/BKHĐT-TH về đôn đốc giải ngân năm 2021 và triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022; trong đó, đã đề nghị một số giải pháp, tiến độ liên quan đến phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 theo quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến tích cực.

Theo báo cáo, đến 31-12-2021, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt 77,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2020 đạt 82,66%); trong đó, vốn trong nước đạt 83,66% (cùng kỳ năm 2020 đạt 87,12%), vốn nước ngoài đạt 26,77% (cùng kỳ năm 2020 đạt 46,06%).

ANH NGỌC