Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 3 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15-3 đạt 140,05 tỷ USD, tăng 14,3%, tương ứng tăng 17,48 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 97,45 tỷ USD, tăng 11,8% (tương ứng tăng tới 10,31 tỷ USD).

Trong kỳ 1 tháng 3 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 93 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15-3, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 492 triệu USD.

leftcenterrightdel
 Tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 30,55 tỷ USD trong nửa đầu tháng 3. Ảnh minh họa: Vneconomy.vn

Về xuất khẩu: Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3 đạt 15,32 tỷ USD, tăng 5,6% (tương ứng tăng 808 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 2-2022. Như vậy, tính đến hết ngày 15-3, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 69,78 tỷ USD, tăng 12,2%, tương ứng tăng 7,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: Hàng dệt may tăng 1,26 tỷ USD, tương ứng tăng 21,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 776 triệu USD, tương ứng tăng 8,2%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 724 triệu USD, tương ứng tăng 10%... so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 3 đạt 11,28 tỷ USD, tăng 5,5%, tương ứng tăng 585 triệu USD so với kỳ 2 tháng 2-2022. Tính đến hết ngày 15-3, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 50,86 tỷ USD, tăng 8,3%, tương ứng tăng 3,92 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

leftcenterrightdel

Biểu đồ trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ ngày 1-1 đến 15-3-2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan. 

Về nhập khẩu: Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3 đạt 15,23 tỷ USD, tăng 20,9% (tương ứng tăng 2,64 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 2-2022. Như vậy, tính đến hết 15-3, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 70,3 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 9,9 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,92 tỷ USD, tăng 19% (tương ứng tăng 1,58 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 2-2022. Tính đến hết ngày 15-3, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 46,59 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 6,39 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 66,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

HOÀNG LAN