Trong đó, trị giá xuất khẩu là 23,42 tỷ USD, giảm 24,1% (tương ứng giảm 7,43 tỷ USD) và tổng trị giá nhập khẩu là  25,38 tỷ USD, giảm 13,8% (tương ứng giảm 4,07 tỷ USD).

Với kết quả trên thì lũy kế trong 2 tháng từ đầu năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 109,62 tỷ USD, tăng 14,2%, tương ứng tăng 13,60 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 54,52 tỷ USD, tăng 11,7% (tương ứng tăng 5,71 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu đạt gần 55,10 tỷ USD, tăng 16,7% (tương ứng tăng 7,89 tỷ USD).

leftcenterrightdel
 

Sau khi thặng dư ngay trong tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2-2022 đã đổi chiều, với mức nhập siêu 1,96 tỷ USD. Như vậy, lũy kế trong 2 tháng từ đầu năm 2022, cả nước đã nhập siêu 581 triệu USD.

Về tình hình thu ngân sách nhà nước, năm 2022, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13-11-2021 là 352.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2022 tăng 5% so với dự toán (370.000 tỷ đồng).

Số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1-2 đến 28-2-2022 đạt 26.201 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 28-2 đạt 69.250 tỷ đồng bằng 19,7% dự toán, bằng 18,7% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 24,45% so với cùng kỳ năm 2021.

HOÀNG LAN