Tham dự hội nghị về phía cơ quan Hải quan, có đại diện các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục bao gồm Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục CNTT và Thống kê hải quan, Vụ Pháp chế, Cục Kiểm tra sau thông quan, Ban Cải cách Hiện đại hóa và 5 Cục Hải quan tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

Về phía VBF có đại diện Ban lãnh đạo VBF, Trưởng nhóm và các thành viên nhóm công tác Thuế và Hải quan VBF, đại diện các doanh nghiệp và các phòng thương mại trực thuộc VBF.

Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Hải quan đã trao đổi thông tin về một số hoạt động chung và các giải pháp hỗ trợ của cơ quan hải quan 7 tháng đầu năm 2022. Theo đó, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội nước ta có nhiều biến động do tác động của nền kinh tế thế giới, Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều các biện pháp như xây dựng, hoàn thiện chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước và ngoài nước về lĩnh vực hải quan.

leftcenterrightdel
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu của VBF và 5 Cục Hải quan tỉnh, thành phố. 

Cụ thể, ngày 20-5-2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 628/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030”. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Chiến lược là: Xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm Hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan.

Trong 7 tháng đầu năm 2022. Tổng cục Hải quan đã chủ động đẩy nhanh tiến độ đối với các đề án trình Chính phủ gồm: Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21-5-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử; Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo Cơ chế một cửa Quốc gia.

Công tác cải cách TTHC của Tổng cục Hải quan tiếp tục được đẩy mạnh thông qua triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ xây dựng cơ chế đến nguồn nhân lực theo hướng tạo thuận lợi, tăng cường các biện pháp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của đơn vị và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân như triển khai vận hành Hệ thống cảnh báo chống ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ trên Cổng Thông tin Một cửa quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trong 7 tháng đầu năm, Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành hơn 60 văn bản liên quan đến hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn thủ tục hải quan; hơn 200 văn bản hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hải quan, trị giá hải quan, C/O, quản lý rủi ro, phân loại, mã số, hoàn thuế, thuế xuất ưu đãi...

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị của Tổng cục Hải quan cũng đã giải đáp cụ thể và làm rõ các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp FDI do VBF tổng hợp gửi Tổng cục Hải quan cũng như đối với các kiến nghị của doanh nghiệp nêu ra trực tiếp tại hội nghị.

PHƯƠNG MINH