leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HNMO 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế, thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc có những khởi sắc, với những kết quả đáng ghi nhận. Để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, nhất là hợp tác kinh tế và thương mại ở khu vực biên giới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương của lãnh đạo các cơ quan hai nước về hợp tác toàn diện, hiệu quả, nhất là trong vấn đề kinh tế, thương mại và đầu tư.

Cùng với đó, khẩn trương đánh giá, tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại với Trung Quốc nói chung, hợp tác kinh tế, thương mại khu vực biên giới nói riêng để mỗi ngành, địa phương tìm ra nguyên nhân, giải pháp thiết thực, tích cực và khả thi nhằm thực hiện bằng được mục tiêu thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại với Trung Quốc.

MINH ĐỨC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.