Công điện nêu: Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 7 tháng đầu năm ước đạt 37,85% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2022 (34,47%). Để đạt được mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm nay là hơn 95% kế hoạch, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

leftcenterrightdel

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023. Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về giải ngân vốn công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công...

Lãnh đạo Chính phủ cũng giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch chi tiết từng dự án, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, rà soát, tổng hợp giao, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023, bảo đảm đúng thời gian theo Quy chế làm việc của Chính phủ... Các Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động tăng cường thực hiện kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại năm 2023. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

NGỌC ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.