VBF là một cơ chế đối thoại liên tục và chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp nhằm cải thiện các điều kiện kinh doanh cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân, thuận lợi hóa môi trường đầu tư, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam. 

VBF 2024 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Tổ chức Tài chính quốc tế và Ngân hàng Thế giới tổ chức với chủ đề “Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh”.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự hội nghị.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, những thành tựu của kinh tế Việt Nam trong những năm qua không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, là minh chứng mạnh mẽ khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, được khuyến khích, tạo điều kiện phát triển lâu dài và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Các doanh nghiệp FDI không chỉ đầu tư kinh doanh có hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, mà còn đồng hành cùng Chính phủ để tham vấn chính sách pháp luật, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thông thoáng và minh bạch.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì sự kiện.
leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại sự kiện. 

Việc lựa chọn chủ đề “Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh” của hội nghị thể hiện mạnh mẽ quyết tâm của Chính phủ cũng như khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI trong triển khai tăng trưởng xanh nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về giảm cường độ phát thải khí nhà kính; xanh hóa các ngành kinh tế; thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh trên nguyên tắc bao trùm, bình đẳng, đồng lợi ích, nâng cao năng lực chống chịu và không để ai bị bỏ lại phía sau.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên năm 2024.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng sẽ trao đổi làm rõ vai trò của FDI trong bối cảnh mới; khuyến nghị nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; trách nhiệm của doanh nghiệp FDI thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh… 

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, điểm lại những thành tựu của nền kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, có được thành quả trên là nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. 

Thủ tướng cho biết, năm 2024 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược 10 năm 2021-2030, trong đó, kết quả năm 2024 phải tốt hơn năm 2023 như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Mục tiêu tổng quát của năm 2024, Thủ tướng nhấn mạnh phát triển nhanh và bền vững, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị-xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước… 

“Xuyên suốt quá trình này lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, là động lực và là mục tiêu của sự phát triển; đồng thời không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần”-Thủ tướng khẳng định. 

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư nước ngoài lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, luôn làm tốt bình đẳng xã hội, an sinh xã hội. 

Về quan điểm phát triển về tăng trưởng xanh, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam xác định tăng trưởng xanh là một trong hai yếu tố cốt lõi của quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế; kiên quyết không chấp nhận mô hình “tăng trưởng trước, dọn dẹp sau”; không tăng trưởng bằng mọi giá; chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”;… Trên tinh thần đó, Việt Nam đã tham gia tích cực, có trách nhiệm trong thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. 

Nhân dịp này, Thủ tướng giải thích rõ thêm với các nhà đầu tư về Quy hoạch điện VIII, kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, cơ chế mua bán điện trực tiếp; kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn…

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư nước ngoài và các đối tác phát triển, khái quát bằng 2 cụm từ “ba tiên phong” và “ba đẩy mạnh”. 

“Ba tiên phong” là: Tiên phong trong đổi mới trong nhận thức, tư duy, hành động trong tăng trưởng xanh; Tiên phong trong chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ, thành tựu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ tăng trưởng xanh; tiên phong trong triển khai các dự án, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để phục vụ tăng trưởng xanh hướng vào làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng), bổ sung động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức. 

Đối với các đối tác phát triển, Thủ tướng nhấn mạnh “Ba đẩy mạnh” là: Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, quản lý, tham vấn chính sách cho Việt Nam; trong đó, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…; đẩy mạnh hỗ trợ tài chính, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam, tập trung vào các dự án có tính lan tỏa, đột phá, xoay chuyển tình thế; tìm kiếm và kết nối với các đối tác phù hợp; chú trọng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính xanh; đẩy mạnh hợp tác về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, quản trị cho Việt Nam, nhất là lực lượng lao động chất lượng cao phục vụ các ngành kinh tế trụ cột, các lĩnh vực quan trọng, mới nổi. 

Ngược lại, về phía Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam có “ba đảm bảo”. Thứ nhất là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp FDI nói riêng, bảo đảm cho doanh nghiệp FDI ổn định và phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, xu thế lớn của thời đại như chống biến đổi khí hậu, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên. Thứ hai là bảo đảm về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để các nhà đầu tư yên tâm làm ăn lâu dài. Thứ ba là bảo đảm ổn định về năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hệ sinh thái về chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số. 

leftcenterrightdel

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư tặng một số doanh nghiệp FDI tiêu biểu. 

“Ba đẩy mạnh”: Thứ nhất là đẩy mạnh đột phá về thể chế, xây dựng luật pháp, nghị định, thông tư phù hợp; thứ hai là đột phá về hạ tầng, gồm hạ tầng kinh tế, xã hội, y tế, giao thông, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; thứ 3 là đột phá về cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu.

“Ba tăng cường”: Thứ nhất là tăng cường lòng tin giữa doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp FDI nói riêng với các cấp chính quyền; thứ hai là tăng cường tính công khai, minh bạch, bình đẳng, tăng cường phòng, chống tham nhũng tiêu cực; thứ ba là tăng cường sự hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững, hướng vào tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, hợp tác công tư. 

Với một tinh thần hợp tác cùng thắng, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Thủ tướng nêu rõ, trong quá trình phát triển, chúng ta cùng chia sẻ, thấu hiểu, bảo đảm lợi ích, từ đó tìm ra giải pháp tháo gỡ.  Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện, ra hiệu quả, "cân, đong, đo, đếm" được.

Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư tặng một số doanh nghiệp FDI tiêu biểu.

Tin, ảnh: VŨ DUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.