leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao quyết định quy hoạch cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. 

Thanh Hóa là tỉnh thứ 4 trong cả nước được Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh (sau các tỉnh: Bắc Giang, Hà Tĩnh và Quảng Ninh), là địa phương đầu tiên có quy hoạch tỉnh sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Đây là quy hoạch hoàn toàn mới, với khối lượng công việc rất lớn, tích hợp tất cả các ngành, lĩnh vực; trong khi tại thời điểm lập quy hoạch, các quy định, hướng dẫn lập quy hoạch vẫn đang tiếp tục hoàn thiện; bên cạnh đó, các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng được lập song hành…

leftcenterrightdel
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị. 

Theo đó, ngày 27-2-2023, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 153 phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế-xã hội đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, bảo đảm tính liên kết, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa được lập dựa trên phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực, bảo đảm các yêu cầu về tính khoa học, tính phù hợp, tính thực tiễn và ứng dụng công nghệ hiện đại.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Trên cơ sở kế thừa quan điểm, định hướng phát triển của tỉnh tại Nghị quyết số 58 ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước; quốc phòng, an ninh đảm bảo vững chắc; giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội. Và đến năm 2045, Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Việc công bố Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 có ý nghĩa rất quan trọng để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tỉnh Thanh Hóa biết được các nội dung cơ bản, cốt lõi của quy hoạch, từ đó thống nhất cao về nhận thức và hành động, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của quy hoạch, tạo động lực mới, khí thế mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định: Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng mới là kết quả bước đầu.

Để thực hiện tốt nội dung quy hoạch, đưa tầm nhìn quy hoạch và khát vọng Thanh Hóa phát triển trở thành hiện thực, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện quy hoạch; trên cơ sở nội dung quy hoạch, các cấp, các ngành, các địa phương cần phối hợp tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, nhịp nhàng; khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành, nhất là quy hoạch về đất đai, xây dựng sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch; tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy chính quyền số làm động lực để phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh….

 Tin, ảnh KHÁNH TRÌNH