Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 9 đạt 18.303 chiếc, tương ứng trị giá đạt hơn 367 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 18.279 chiếc với trị giá đạt 385 triệu USD.

Trong tháng 9-2022, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là: Indonesia với 9.314 chiếc; Thái Lan với 7.102 chiếc; Trung Quốc với 1.347 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 17.763 chiếc, chiếm tới 97% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

leftcenterrightdel

Việt Nam nhập khẩu 18.303 ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 9-2022. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn 

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng 9-2022, có 15.594 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 274 triệu USD, chiếm 85,2% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng giảm 3,3% (tương đương 527 chiếc) so với tháng trước.

Về xe ô tô vận tải: lượng xe làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 9 là 1.662 chiếc, với trị giá đạt 48,6 triệu USD; tăng 10,9% về lượng và tăng 2,2% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 646 chiếc xe có xuất xứ từ Indonesia, tăng 61,5%; xuất xứ từ Thái Lan là 542 chiếc, giảm 9,2%; xuất xứ từ Trung Quốc là 460 chiếc, tăng 11,7%... so với tháng trước.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng) trong tháng 9 được các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 1.047 chiếc với trị giá khai báo là 44,4 triệu USD, tăng 58,9% về lượng và giảm 7,5% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 885 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 44,8% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 84,5% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

leftcenterrightdel
Biểu đồ lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 9 tháng năm 2021 và 9 tháng năm 2022 (Đơn vị: Chiếc). Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Tính chung lũy kế 9 tháng năm 2022, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 114.496 chiếc, tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 92.716 chiếc, tăng 18,4%; ô tô vận tải là 13.806 chiếc, giảm mạnh tới 46,6%...

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9 có 505 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, giảm 3,4% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 120 triệu USD, từ Trung Quốc với 95 triệu USD, từ Thái Lan với 86 triệu USD, từ Nhật Bản với 63 triệu USD.

Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 4 nước xuất xứ này đạt 364 triệu USD, chiếm tỷ trọng 72% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua. Tính chung lũy kế trong 9 tháng của năm 2022, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt gần 4,3 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

HOÀNG LAN