Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 7-2022 đạt 14.360 chiếc, tương ứng trị giá đạt 299,5 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 12.901 chiếc với trị giá đạt 299,4 triệu USD.

Trong tháng 7-2022, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 4 thị trường chính là từ Indonesia với 7.825 chiếc; từ Thái Lan với 4.371 chiếc; từ Trung Quốc với 1.281 chiếc và từ Hoa Kỳ với 294 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 4 thị trường này đạt 13.771 chiếc, chiếm tới 96% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

leftcenterrightdel

Tháng 7-2022 có 14.360 xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu. Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Trong tháng 7, có 11.962 ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt gần 214 triệu USD, chiếm 83% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã tăng 23,6% (tương đương 2.281 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng TP Hồ Chí Minh với 7.087 chiếc, tăng 45% và thành phố Hải Phòng với 4.874 chiếc, tăng 1,5% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 7-2022 chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Indonesia với 7.472 chiếc, tăng 52,6%; từ Thái Lan với 3.351 chiếc, giảm 16,9% so với tháng trước.

Về xe ô tô vận tải, lượng xe làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 7-2022 là 1.702 chiếc, với trị giá đạt 50 triệu USD; giảm 23,6% về lượng và giảm 35,9% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có 1.020 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, tăng 31%; xuất xứ từ Indonesia là 353 chiếc, giảm 7,1%; xuất xứ từ Trung Quốc là 275 chiếc, giảm 73%... so với tháng trước.

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 7-2022 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu, cảng của TP Hồ Chí Minh với 895 chiếc, tăng 9%; của các khu vực cửa khẩu, cảng của Hải Phòng với 521 chiếc, tăng 42%; của các khu vực cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng với 240 chiếc, giảm 68%... so với tháng trước.

leftcenterrightdel

Biểu đồ 1: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 7 tháng năm 2021 và 7 tháng năm 2022 (Đơn vị: Chiếc) 

Trong tháng 7-2022, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 696 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo là 35,5 triệu USD, giảm 26% về lượng và giảm 17,8% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 643 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 29,6% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 92% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Xe ô tô loại khác được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 7-2022 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng với 381 chiếc, giảm 34% so với tháng trước; khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn với 253 chiếc, giảm 17,6%…

Tính chung lũy kế 7 tháng của năm 2022, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 78.026 chiếc, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 60.993 chiếc, giảm 5,9%; ô tô vận tải là 10.687 chiếc, giảm mạnh tới 51%...

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7-2022 có gần 487 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, tăng 3,4% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 120 triệu USD, từ Trung Quốc với 111 triệu USD, từ Thái Lan với 80 triệu USD, từ Nhật Bản với 78 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 4 nước xuất xứ này đạt 389 triệu USD, chiếm tỷ trọng 80% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Tính chung lũy kế trong 7 tháng của năm 2022, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 3,26 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

HOÀNG LAN