Trong đó, thu nội địa ước đạt 118,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8,2% dự toán, bằng 74,1% mức thu bình quân tháng của 4 tháng đầu năm; thu từ dầu thô ước đạt 5 nghìn tỷ đồng, bằng 10,9% so dự toán, bằng 101,6% mức thu bình quân tháng của 4 tháng đầu năm. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 37,9 nghìn tỷ đồng, bằng 10,1% dự toán, bằng 119,6% mức thu bình quân tháng của 4 tháng đầu năm (31,7 nghìn tỷ đồng/tháng); hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ trong tháng ước khoảng 10,4 nghìn tỷ đồng.

leftcenterrightdel

Tháng 5-2024: Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 150,9 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa/Dantri.com.vn 

Lũy kế thu NSNN 5 tháng đầu năm ước đạt 898,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng 14,8% so cùng kỳ năm 2023 (ngân sách trung ương ước đạt 56,5% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 49,1% dự toán). Trong đó thu nội địa ước đạt 757,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán, tăng 16,8% so cùng kỳ năm 2023. Thu từ dầu thô ước đạt 24,7 nghìn tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2023. Giá dầu thanh toán bình quân 5 tháng đạt khoảng 88 USD/thùng (tăng 18 USD/thùng so giá dự toán, xấp xỉ giá bình quân cùng kỳ năm 2023); sản lượng dầu thô thanh toán đạt khoảng 3,4 triệu tấn, bằng 41% kế hoạch.

Ngoài ra, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 116,2 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 164,7 nghìn tỷ đồng, bằng 43,9% dự toán, tăng 6,8% so với cùng kỳ; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 48,5 nghìn tỷ đồng, bằng 28,4% dự toán.

Về chi NSNN, theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối NSNN tháng 5 ước đạt 140 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 5 tháng đạt 656,7 nghìn tỷ đồng, bằng 31% dự toán, tăng 0,5% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 21,9% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân ước đạt 22,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2023 giải ngân đạt khoảng 22,22% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt khoảng 42,5% dự toán, tăng 10,1%; chi thường xuyên ước đạt khoảng 36,6% dự toán, tăng 1,8% so cùng kỳ năm 2023.

HOÀNG LAN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.