Kết quả này đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong 2 tháng của năm 2024 lên đạt 78,08 tỷ USD, tăng 14,5% (tương ứng tăng 9,88 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 2-2024 là 18,18 tỷ USD, giảm 26,9% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 2 tháng của năm 2024 của doanh nghiệp FDI lên 43,04 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 5,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng tới 72,7% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

leftcenterrightdel

Trong tháng 2-2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 33,57 tỷ USD. Ảnh minh họa: Vneconomy.vn

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 2-2024 là 15,39 tỷ USD, giảm 21,7% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 2 tháng của năm 2024 lên 35,03 tỷ USD, tăng 13,5% (tương ứng tăng 4,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 64,6% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Về thị trường xuất nhập khẩu, trong 2 tháng của năm 2024, trị giá xuất khẩu của 10 thị trường lớn nhất đều tăng, thậm chí một số thị trường tăng rất cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể tại thị trường Hoa Kỳ: trị giá xuất khẩu sang thị trường này trong 2 tháng của năm 2024 đạt 16,81 tỷ USD, tăng tới 29,2%, tương ứng tăng 3,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đóng góp lớn nhất cho tăng trị giá xuất khẩu của Việt Nam và có mức tăng tuyệt đối cao nhất so với cùng kỳ từ trước tới nay.

Với thị trường EU: là khối thị trường có đóng góp lớn thứ hai vào tăng trị giá xuất khẩu của nước ta, vượt qua cả Trung Quốc và ASEAN khi trong 2 tháng của năm 2024, xuất khẩu sang EU đạt 9,03 tỷ USD, tăng 17,9%, tương ứng tăng 1,37 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Tại thị trường Trung Quốc, trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 7,96 tỷ USD trong 2 tháng của năm 2024, tăng 7,8%, tương ứng tăng 0,58 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Còn xuất khẩu sang thị trường ASEAN trong 2 tháng của năm 2024 là 6,14 tỷ USD, tăng 14,7%, tương ứng tăng 0,79 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu từ 10 thị trường chủ lực trong 2 tháng của năm 2024 đều tăng, đặc biệt nhập khẩu hàng có xuất xứ từ Trung Quốc tăng mạnh với tổng trị giá nhập khẩu từ thị trường này là 19,33 tỷ USD, đã tăng mạnh tới gần 40%, tương ứng tăng 5,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Trung Quốc có đóng góp lớn nhất (chiếm tới gần 70%) vào tăng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Còn với thị trường Hàn Quốc, tính chung trong 2 tháng của năm 2024, trị giá nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 7,97 tỷ USD, tăng 3,2%, tương ứng tăng 0,25 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 2 tháng của năm 2024 từ nhiều thị trường chủ lực khác đã tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, nhập khẩu từ thị trường ASEAN là 6,79 tỷ USD, tăng 6,3%; từ Nhật Bản là 3,58 tỷ USD, tăng 0,9%; từ thị trường Đài Loan (Trung Quốc) là 3,2 tỷ USD, tăng 8,6%; từ EU là 2,54 tỷ USD, tăng 17,6%.

ĐỖ PHƯƠNG ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.