Cụ thể, trong giám sát giao dịch chứng khoán (GDCK), Bộ Tài chính giao Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK), Sàn GDCK Việt Nam, Sàn GDCK TP Hồ Chí Minh, Sàn GDCK Hà Nội tăng cường công tác giám sát TTCK cơ sở và thị trường chứng khoán phái sinh; Giám sát chặt chẽ các mã chứng khoán có thanh khoản lớn, diễn biến bất thường, tăng giảm liên tiếp, đột biến, giá trị cổ phiếu không phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Thanh tra, kiểm tra xử lý quỹ đầu tư trái phép, quỹ không hoạt động để rút giấy phép và xử lý theo quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa/TTXVN

Giao Trung tâm lưu ký chứng khoán nghiên cứu, đề xuất xây dựng bộ tiêu chí cảnh báo cũng như tăng cường hệ thống công nghệ thông tin, áp dụng trí tuệ nhân tạo chủ động phân tích, cảnh báo sớm hoạt động bất thường của các tài khoản giao dịch, các nhóm các tài khoản có dấu hiệu liên kết, cùng thời điểm liên tục mua vào bán ra tạo thanh khoản ảo, đẩy giá trục lợi. Chủ động theo dõi chặt chẽ các tài khoản này và khẩn trương báo cáo UBCK, Bộ Tài chính để phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an để xử lý, trong trường hợp cần thiết đề nghị Ngân hàng Nhà nước có biện pháp giám sát dòng tiền, đặc biệt là việc rút tiền, chuyển tiền số lượng lớn.

Giao UBCK chủ động thanh tra, giám sát việc phát hành tăng vốn của các công ty đại chúng, niêm yết trên sàn chứng khoán, phối hợp các Sàn GDCK tăng cường hơn nữa việc công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời cảnh báo nhà đầu tư về các hiện tượng bất thường trên thị trường; có cơ chế công bố thông tin, phân tích về hoạt động, tình hình tài chính của doanh nghiệp có mã chứng khoán đang được giao dịch bất thường, đột biến.

Trong chỉ thị này, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đề nghị UBCK khẩn trương đề xuất với Bộ Tài chính nhu cầu tăng cường cán bộ, đặc biệt là cán bộ làm công tác thanh tra, giám sát tương xứng với quy mô và sự phát triển của thị trường, đảm bảo hiệu quả công tác thanh kiểm tra để đáp ứng được định hướng quyết tâm minh bạch hóa, lành mạnh hóa thị trường chứng khoán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu UBCK, Sàn GDCK Việt Nam và các công ty con, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Vụ Tài chính ngân hàng và tổ chức tín dụng, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai, chủ động và khẩn trương báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính các vướng mắc phát sinh để có giải pháp kịp thời, không để chậm trễ tiến độ công việc. Tập trung tối đa nguồn lực, triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, biện pháp tại tất cả các khâu quản lý, giám sát, đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động minh bạch, hiệu quả.

HOÀNG LAN