Hội thảo do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hiện nay,Bình Dương có 4 khu nông nghiệp công nghệ cao, là địa phương có nhiều khu nông nghiệp công nghệ cao nhất cả nước. Bình Dương đang giải quyết tốt được mối quan hệ giữa nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc tiếp tục hoàn thiện các chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nói chung và các chính sách liên quan khác nói riêng, nhất là việc đồng bộ giữa các chính sách, những vấn đề.

Trong đó, nhiều vấn đề được đề cập như: Nông nghiệp công nghệ cao ở Bình Dương, thực trạng và định hướng phát triển, vai trò của Khoa học công nghệ trong nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Dương, xây dựng quỹ khoa học công nghệ của doanh nghiệp, đẩy mạnh khoa học công nghệ, tạo sức bật mới cho kinh doanh, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về nông nghiệp công nghệ cao tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh…

leftcenterrightdel
Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các cá nhân.

Hội thảo khoa học “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Sức bật của nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Dương” là sự kiện khởi đầu cho một số đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ có ý nghĩa lớn trong thực tiễn như thí điểm mô hình làng thông minh, du lịch nông nghiệp công nghệ cao… Tỉnh Bình Dương mong muốn tiếp thu được những thông tin quý báu, học tập được những kinh nghiệm tốt đẹp, những giải pháp hay để đưa lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh ngày càng phát triển bền vững và hiện đại, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra. 

leftcenterrightdel
Trao giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ cho doanh nghiệp.

Dịp này, Bộ Khoa học và công nghệ đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ cho 10 cá nhân. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương trao giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ cho doanh nghiệp.

Tin, ảnh: LONG GIANG