Ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Nghị định phải bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý, trình tự thủ tục, hồ sơ của cơ sở đào tạo, định giá viên, tổ chức tư vấn và định giá đất khi đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể thời gian giải quyết và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự thảo Nghị định đã tiếp thu, chỉnh sửa quy định về các khoản chi phí khác để đảm bảo tính đúng, tính đủ theo quy định của pháp luật về xây dựng.

leftcenterrightdel
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp.  

Liên quan đến cá nhân hành nghề tư vấn định giá đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bỏ quy định về cấp Chứng chỉ định giá đất để giảm bớt thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ; đồng thời quy định rõ các điều kiện của cá nhân được hành nghề tư vấn xác định giá đất, điều kiện của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về giá đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm công khai các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về giá đất đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về giá đất; thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về danh sách tổ chức tư vấn xác định giá đất, định giá viên; kiểm tra, theo dõi việc chấp hành pháp luật về tư vấn xác định giá đất của tổ chức tư vấn xác định giá đất, định giá viên.

Đối với cá nhân được cấp Chứng chỉ định giá đất còn thời hạn và không thuộc trường hợp thu hồi sẽ tiếp tục được hành nghề định giá đất trong thời hạn còn lại của Chứng chỉ định giá đất. Cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất chưa được cấp Chứng chỉ định giá đất nhưng đủ điều kiện thì được hành nghề tư vấn định giá đất.

Quy định này đảm bảo tính liên tục, không làm gián đoạn, ách tắc, chậm trễ công tác định giá đất khi phải chờ thực hiện theo các yêu cầu mới tại Nghị định.

Các ý kiến tại cuộc họp đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung căn cứ pháp lý, thực tiễn, điều chỉnh kỹ thuật soạn thảo tại điều khoản cho phép thực hiện sớm phương pháp thặng dư trong định giá đất trong Nghị định bảo đảm chặt chẽ, rõ ràng nhằm sớm giải quyết vướng mắc, khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ xác định giá đất của các dự án bất động sản hiện tại còn tồn đọng tại các địa phương do chưa có phương án xử lý, ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước và phát triển của thị trường bất động sản.

Về trình tự, nội dung xác định giá đất theo phương pháp thặng dư, các chuyên gia cũng thống nhất với phương án của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong cách tính chi phí tài chính, lợi nhuận của nhà đầu tư, các chi phí khác theo quy định của pháp luật về xây dựng góp phần trực tiếp thành doanh thu phát triển của dự án.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.