Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2022, ngành Hải quan đạt kết quả thắng lợi toàn diện trên các mặt công tác. Cụ thể, ngành Hải quan làm thủ tục thông quan cho lượng hàng hóa với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 371,32 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 52,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu đạt 186,03 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 27,4 tỷ USD); nhập khẩu đạt 185,29 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 24,9 tỷ USD). Cán cân thương mại thặng dư 0,74 tỷ USD.

Tổng thu ngân sách đạt 226.588 tỷ đồng, bằng 64,4% dự toán được giao cả năm, bằng 61,2% chỉ tiêu phấn đấu được giao, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước (tương đương tăng 30.186 tỷ đồng).

leftcenterrightdel
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chủ trì hội nghị sơ kết. Ảnh: customs.gov.vn

Về công tác chống buôn lậu, toàn ngành đã trực tiếp và phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 7.534 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 3.772 tỷ đồng, cơ quan hải quan khởi tố 24 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 55 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 209 tỷ đồng.

Ngoài ra, toàn ngành thực hiện 1.151 cuộc kiểm tra sau thông quan, tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 206.24 tỷ đồng. Về thanh tra chuyên ngành, toàn ngành thực hiện 89 cuộc thanh tra - kiểm tra, qua đó kiến nghị truy thu tổng số tiền là 30,673 tỷ đồng…

Trong 6 tháng cuối năm 2022, ngành Hải quan sẽ tập trung nguồn lực khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành các nghị định: Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử; Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo Cơ chế một cửa quốc gia…

Nỗ lực thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của ngành Hải quan và thực hiện Quyết định số 97/QĐ-BTC ngày 26-1-2021 của Bộ Tài chính về thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN để tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Ngành Hải quan cũng sẽ tập trung thực hiện tốt nhóm nhiệm vụ về thu ngân sách; phòng, chống buôn lậu; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ. Trong đó, toàn ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 439/CT-TCHQ nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022…

HOÀNG LAN