Bất động sản là lĩnh vực có khả năng lan tỏa đến hơn 40 ngành kinh tế quan trọng khác. Ngày 16-6-2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết đã xác định vai trò quan trọng của thị trường bất động sản trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Trong đó nêu rõ, thị trường bất động sản có vai trò quan trọng trong việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, cần theo dõi và đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

leftcenterrightdel

Phát triển thị trường bất động sản tạo sức lan tỏa đến nhiều ngành kinh tế khác. Ảnh: TUẤN HUY

Ngày 29-9 tới đây, tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Diễn đàn xúc tiến Đầu tư Bất động sản Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức. Đây là lần đầu tiên một sự kiện xúc tiến đầu tư bất động sản quy mô được diễn ra tại Việt Nam.

Diễn đàn xúc tiến đầu tư bất động sản 2022 được tổ chức với mục tiêu triển khai chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong việc tham mưu xây dựng công cụ chính sách lành mạnh, phù hợp, hiệu quả để bảo đảm liên thông, an toàn, chắc chắn giữa các thị trường vốn với thị trường bất động sản, đa dạng hóa nguồn vốn, mở rộng hợp tác liên kết trong nước và nước ngoài, kết nối, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài… tạo động lực, xung lực mới cho phát triển thị trường bất động sản.

Với chủ đề “Huy động nguồn lực phát triển bất động sản nhà ở và khu công nghiệp”, diễn đàn đặt trọng tâm vào 2 phân khúc là bất động sản nhà ở phù hợp thu nhập và bất động sản công nghiệp. Bên cạnh đó, còn phân tích các vấn đề xoay quanh chính sách của Chính phủ, địa phương, thực trạng xây dựng cơ sở hạ tầng, pháp lý, cơ hội đầu tư...

leftcenterrightdel

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam làm việc với các địa phương về Diễn đàn xúc tiến đầu tư bất động sản 2022. Ảnh: BẢO LINH

Diễn đàn là sự kiện xúc tiến đầu tư bất động sản tổng thể, tập trung, lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, xúc tiến đầu tư, huy động hiệu quả nguồn vốn nước ngoài thông qua cơ chế huy động tài chính quốc tế, liên danh, liên kết vào thị trường bất động sản sẽ góp phần thúc đẩy phát triển ngành bất động sản Việt Nam cũng như nhiều ngành kinh tế liên quan. Vì vậy, Diễn đàn xúc tiến đầu tư bất động sản có vai trò quan trọng trong việc kết nối các tổ chức tài chính, nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam.

Diễn đàn cũng là dịp để địa phương, nhà đầu tư trong nước và quốc tế chia sẻ thông tin, tìm kiếm giải pháp kết nối và huy động nguồn lực, xúc tiến đầu tư vào các địa phương có tiềm năng phát triển bất động sản, nhất là bất động sản nhà ở phù hợp thu nhập và bất động sản công nghiệp. Trong chương trình, có công khai danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư có sử dụng đất của một số địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong và ngoài nước có thể dễ dàng tiếp cận và tham gia đầu tư nhà ở, bất động sản.

MẠNH HƯNG