Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 4-2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 4 tháng của năm 2023 đạt 206,76 tỷ USD, giảm 15,3% (tương ứng giảm 37,47 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 144,02 tỷ USD, giảm 15,1% (tương ứng giảm 25,68 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 62,74 tỷ USD, giảm 15,8% (tương ứng giảm 11,79 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.  

leftcenterrightdel
Biểu đồ trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 4 năm 2023 so với kỳ 1 tháng 4 năm 2023. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong kỳ 2 tháng 4-2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,33 tỷ USD và tính trong 4 tháng của năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 7,56 tỷ USD.

Về xuất khẩu: Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4 năm 2023 đạt 14,55 tỷ USD, tăng 9,9% (tương ứng tăng 1,3 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 4-2023.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 4-2023 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 4-2023 ở một số nhóm hàng sau: Sắt thép các loại tăng 310 triệu USD, tương ứng tăng 123,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 190 triệu USD, tương ứng tăng 12,1%; hàng dệt may tăng 184 triệu USD, tương ứng tăng 15,6%...

leftcenterrightdel
Tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 26,78 tỷ USD trong nửa cuối tháng 4-2023. Ảnh minh họa: TTXVN

Như vậy, tính trong 4 tháng của năm 2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 107,16 tỷ USD, giảm 13%, tương ứng giảm 16,08 tỷ USD so với  cùng kỳ năm 2022.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 4-2023 đạt 10,45 tỷ USD, tăng 9,4% tương ứng tăng 898 triệu USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 4 tháng của năm 2023 ở nhóm các doanh nghiệp này lên 79,1 tỷ USD, giảm 12,4% (tương ứng giảm 11,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu: Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4-2023 đạt 12,23 tỷ USD, giảm 4,8% (tương ứng giảm 613 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 4-2023.

Như vậy, tính trong 4 tháng của năm 2023, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 99,6 tỷ USD, giảm 17,7% (tương ứng giảm 21,38 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 7,86 tỷ USD, giảm 5% (tương ứng giảm 415 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 4-2023. Tính trong 4 tháng của năm 2023, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 64,92 tỷ USD, giảm 18,3% (tương ứng giảm 14,49 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

HOÀNG LAN