Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 8-2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15-8-2022 đạt 464,12 tỷ USD, tăng 16,2%, tương ứng tăng 64,85 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 320,79 tỷ USD, tăng 16,3% (tương ứng tăng tới 44,97 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 143,33 tỷ USD, tăng 16,1% (tương ứng tăng 19,88 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

leftcenterrightdel
Nhân viên hải quan làm việc. Ảnh minh họa: Thùy Linh 

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 năm 2022 đạt 15,13 tỷ USD, giảm 6,9% (tương ứng giảm 1,13 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 7-2022. Như vậy, tính đến hết ngày 15-8-2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 232,76 tỷ USD, tăng 17,7% tương ứng tăng 35,06 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 8-2022 đạt 11,23 tỷ USD, giảm 8%, tương ứng giảm 978 triệu USD so với kỳ 2 tháng 7-2022. Tính đến hết ngày 15-8-2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 170,49 tỷ USD, tăng 17,6%, tương ứng tăng 25,49 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8-2022 đạt 15,24 tỷ USD, tăng 7,8% (tương ứng tăng 1,1 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7-2022. Như vậy, tính đến hết ngày 15-8-2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 231,37 tỷ USD, tăng 14,8% (tương ứng tăng 29,79 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 10,11 tỷ USD, tăng 9,2% (tương ứng tăng 849 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 7-2022. Tính đến hết ngày 15-8-2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 150,3 tỷ USD, tăng 14,9% (tương ứng tăng 19,48 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 65% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

NGÂN ANH