Tổng hợp kết quả kiểm toán đến ngày 15-12-2021 đối với 154 báo cáo kiểm toán đã phát hành, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 67.055 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 7.486 tỷ đồng, giảm chi NSNN 10.221 tỷ đồng và kiến nghị khác 43.895 tỷ đồng. Ngoài ra, kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 130 văn bản pháp luật không còn phù hợp. KTNN đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán; cung cấp 265 bộ tài liệu cho các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra, giám sát;

leftcenterrightdel
Kiểm toán Nhà nước có ý kiến với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Vietnam+ 

Kịp thời cung cấp thông tin phục vụ những phiên họp của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan. Về thực hiện nhiệm vụ năm 2022, hội nghị thống nhất tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Quốc hội, chiến lược phát triển đến năm 2030 của KTNN để hoàn thành nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là thực hiện kiểm toán từ xa, tiệm cận với thông lệ kiểm toán quốc tế và thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp; đẩy mạnh phối hợp công tác với các bộ, ngành, địa phương trong hoạt động kiểm toán... 

ANH VIỆT