Cuộc họp tập trung thảo luận về các nội dung: Dự thảo Quy chế ASEANSAI sửa đổi; Dự thảo Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2022-2025; Điều khoản tham chiếu của Ủy ban chia sẻ kiến thức; Kế hoạch công tác của các Ủy ban ASEANSAI giai đoạn 2022-2023; Kết quả của phân tích nghiên cứu về năng lực pháp lý ASEANSAI; Chương trình nghị sự của Đại hội ASEANSAI lần thứ 6 năm 2021; Bầu các Ủy ban ASEANSAI 2022-2023; Một số vấn đề khác về: Dự thảo báo cáo tài chính 2018 và 2019; tổng hợp ngân sách đề xuất 2021-2022 cho các hoạt động của ASEANSAI; bầu Kiểm toán viên Kiểm toán báo cáo tài chính trong 2 năm 2020 và 2021; kế hoạch hợp tác với các nhà tài trợ.

Phát biểu khai mạc, ông Bahtiar Arif, Trưởng Ban Thư ký ASEANSAI hoan nghênh và đánh giá cao sự tham gia của tất cả các SAI trong cuộc họp quan trọng lần này. “Cuộc họp họp cấp cao ASEANSAI lần thứ 6 sẽ thảo luận các vấn đề chiến lược, liên quan đến sự phát triển của tất cả các SAI thành viên, cũng như liên quan tới hoạt động của các Chính phủ các nước Đông Nam Á”, Trưởng Ban Thư ký ASEANSAI nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Đoàn KTNN Việt Nam do Phó tổng KTNN Việt Nam Hà Thị Mỹ Dung làm Trưởng đoàn. Ảnh: NGỌC THUÝ.  

Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt KTNN Việt Nam, Phó tổng KTNN Việt Nam Hà Thị Mỹ Dung trân trọng cảm ơn hỗ trợ của các thành viên ASEANSAI trong thời gian qua để KTNN Việt Nam hoàn thành trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược (KHCL) giai đoạn 2020-2021; đã tin tưởng và tín nhiệm để KTNN Việt Nam tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch tịch Ủy ban KHCL nhiệm kỳ 2022-2023. “KTNN Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của mình, tham gia tích cực các hoạt động chung, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa các thành viên, góp phần thực hiện thắng lợi sứ mệnh và các mục tiêu đã đưa ra của cộng đồng ASEANSAI”, Phó tổng KTNN Việt Nam Hà Thị Mỹ Dung khẳng định.

Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban KHCL ASEANSAI, KTNN Việt Nam chủ trì trình bày và thảo luận về dự thảo Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2022-2025; Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2022-2023 của Ủy ban KHCL. Trình bày về dự thảo KHCL ASEANSAI 2022-2025, đại diện KTNN Việt Nam cho biết, cho đến nay, ASEANSAI đã xây dựng 3 kế hoạch chiến lược cho các giai đoạn 2012-2013, 2014-2017 và 2018-2021. Nhờ có KHCL và triển khai từ ngay thời gian đầu thành lập và phát triển, ASEANSAI đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp với sự phát triển ổn định, từ đó giúp tăng cường năng lực của các SAI thành viên, thúc đẩy quản trị tốt và trách nhiệm giải trình tại khu vực và xây dựng được mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, mang tính xây dựng với các bên liên quan.

Dự thảo KHCL ASEANSAI 2022-2025 gồm 6 phần chính: Giới thiệu về ASEANSAI; Thông điệp của Chủ tịch ASEANSAI, Chủ tịch Ủy ban KHCL; Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi; 4 mục tiêu chiến lược và 10 mục đích chiến lược; 2 phụ lục về Ma trận thực hiện và Quản lý rủi ro. Theo đại diện KTNN Việt Nam, so với KHCL giai đoạn 2018-2021, KHCL ASEANSAI 2022-2025 bổ sung tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi các nội dung về tính chuyên nghiệp, đổi mới, phản ứng nhanh trong môi trường hoạt động năng động và nhiều bất ổn hiện nay.  

leftcenterrightdel
Các Trưởng đoàn và các thành viên Điều hành Cuộc họp chụp ảnh lưu niệm (trực tuyến). Ảnh: NGỌC THUÝ 

Một điểm khác biệt rõ rệt của KHCL ASEANSAI 2022-2025 mới so với KHCL giai đoạn trước là cấu trúc và nội dung của Mục tiêu và Mục đích chiến lược được thiết kế dựa trên các chức năng của các Ủy ban và theo các trụ cột thuộc Khung đo lường hoạt động của các Cơ quan Kiểm toán tối cao. Cụ thể, 4 mục tiêu chiến lược gồm: Tăng cường năng lực (thuộc Ủy ban Đào tạo); chia sẻ kiến thức (thuộc Ủy ban Chia sẻ kiến thức); hợp tác với các đối tác phát triển và nhà tài trợ (thuộc Ban Thư ký); tăng cường quản trị nội bộ với mục đích: Tăng cường chức năng và cơ cấu tổ chức (Ủy ban quy chế); tăng cường chức năng hỗ trợ trao đổi thông tin (Ban Thư ký); tăng cường quản lý tài chính (Ban Thư ký); tăng cường chức năng giám sát (Ủy ban Kế hoạch chiến lược).

ANH VIỆT