Đồng chí Ngô Minh Kiểm, Bí thư đảng ủy, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực VII cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong ngành và sự nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ công chức, kiểm toán viên, Kiểm toán nhà nước khu vực VII đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác được giao, nổi bật là trong công tác kiểm toán.

Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 6/6 cuộc kiểm toán được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ cũng như tuân thủ đúng hệ thống mẫu biểu của ngành. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THỤC CHINH

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của đơn vị trong năm 2023 và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, kiểm toán viên, người lao động đơn vị. 

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Phó tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Kiểm toán nhà nước khu vực VII lưu ý trong công tác xây dựng phương án kiểm toán năm 2024 bám sát các chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết và kế hoạch công tác của ngành. Tiếp tục phát huy và có đánh giá kỹ lưỡng về bài học kinh nghiệm rút ra, từ đó tiếp tục nâng cao hơn nữa kết quả công tác kiểm toán.

Phó tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý đơn vị cần quan tâm, chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển kỹ năng nghề nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chất lượng kiểm toán trong nội bộ đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng, sử dụng hiệu quả các phần mềm trong hoạt động của đơn vị. 

Phó tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Kiểm toán nhà nước khu vực VII phát động triển khai phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Kiểm toán nhà nước một cách tích cực, thiết thực và hiệu quả. Phó tổng Kiểm toán nhà nước tin tưởng trong năm 2024, Kiểm toán nhà nước khu vực VII sẽ khắc phục được những khó khăn, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

ANH VIỆT