Tham dự Hội nghị có Tổng Kiểm toán nhà nước; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của 4 tỉnh Tây Nguyên.

leftcenterrightdel

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG DŨNG 

Tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trân trọng cảm ơn các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, lãnh đạo 4 tỉnh Tây Nguyên đã có mặt. Điều đó cho thấy sự quan tâm, tầm quan trọng của hội nghị, nhất là Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực HĐND và UBND 4 tỉnh Tây Nguyên trong thời gian qua cũng như thời gian tới.

Đồng chí Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định: Sau nhiều năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh đã đi vào thực chất, phát huy được hiệu quả công tác, giúp các cơ quan hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao. Nhấn mạnh cần tiếp tục thúc đẩy hơn nữa công tác phối hợp, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị các tỉnh phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước trong việc yêu cầu và giao nhiệm vụ kiểm toán cho Kiểm toán Nhà nước khu vực XII thực hiện kiểm toán các đề án, chương trình, dự án quan trọng của địa phương. Việc này phục vụ cho HĐND tỉnh trong việc giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả và hiệu lực hoạt động kiểm toán phục vụ cho HĐND tỉnh trong thực thi nhiệm vụ và quyền hạn.

Người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị các địa phương hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước trong việc giám sát chặt chẽ hoạt động kiểm toán của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, kiểm toán viên trên địa bàn và phản ánh kịp thời để Kiểm toán Nhà nước có thể xử lý nghiêm những hành vi vi phạm (nếu có). Điều này giúp đảm bảo việc thực thi nhiệm vụ được thực hiện chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng kiểm toán, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel

 Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn ký Quy chế phối hợp công tác với 4 tỉnh Tây Nguyên. Ảnh: HOÀNG DŨNG

Đồng thời, Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ kiểm toán viên để có thể đáp ứng những yêu cầu khi được các địa phương yêu cầu tham gia các vấn đề về dự toán, quyết toán và tham gia các văn bản liên quan đến tài chính ngân sách, tham gia các đoàn giám sát ngân sách tại các địa phương. Đặc biệt, người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước cho biết, Kiểm toán Nhà nước sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương khác về các vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công (nhất là công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư mua sắm công nghệ thông tin...) cũng như những sai sót được phát hiện qua kiểm toán để các tỉnh tham khảo.

Cùng với các Quy chế phối hợp công tác với HĐND, UBND đã được ký kết và thực hiện nghiêm túc tại nhiều tỉnh, thành phố trong thời gian qua cũng như trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước đã thể hiện một thông điệp nhất quán, luôn sẵn sàng đồng hành cùng các địa phương với mục tiêu “Vì một nền tài chính Quốc gia minh bạch, bền vững”, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nguồn lực công, qua đó góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của đất nước. 

ANH VIỆT