Theo đó, nghị quyết đề ra một số chỉ tiêu cụ thể của vùng đến năm 2030: Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 6,5-7%/năm. Quy mô kinh tế đến năm 2030 gấp 2-2,5 lần so với năm 2021. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 146 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 42-48%; có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 30% số xã đạt chuẩn nâng cao. Để thực hiện mục tiêu này, nghị quyết nêu rõ giải pháp, tập trung, thực hiện tốt công tác hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / chinhphu.vn 

Cụ thể, hoàn thiện thể chế phát triển, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng điều phối vùng giai đoạn 2020-2025, chủ động tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ, dự án có quy mô vùng, có tính chất liên kết vùng và phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

MẠNH HƯNG