Tại phiên họp, HĐND thành phố nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2024, tình hình kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, trọng tâm là tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. 

leftcenterrightdel

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, HĐND thành phố Hà Nội nhấn mạnh 11 nhiệm vụ, giải pháp, như: Bảo đảm tăng trưởng ổn định kinh tế Thủ đô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội khóa 18 nhiệm kỳ 2025-2030; công tác xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; Kế hoạch tài chính, ngân sách năm 2025 và 3 năm 2025-2027, Kế hoạch tài chính 5 năm 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và rà soát, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đảm bảo chất lượng.

Nghị quyết cũng tán thành những nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2024 do UBND thành phố Hà Nội trình và nhấn mạnh giải pháp tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý hộ kinh doanh; tập trung rà soát thu, đôn đốc các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời số thuế phải nộp vào ngân sách...

HĐND thành phố cũng tán thành với đề xuất của UBND thành phố về việc cho phép các quận, huyện: Hoàng Mai, Gia Lâm được sử dụng 2.100 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách quận, huyện để chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 theo quy định tại Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Hà Nội… Theo đó, quận Hoàng Mai được 1.600 tỷ đồng, huyện Gia Lâm 500 tỷ đồng.

THANH HƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.