Theo TS Hà Thị Mỹ Dung, Phó tổng Kiểm toán nhà nước, từ đầu năm 2020 đến nay, kinh tế thế giới nói chung và nước ta nói riêng chịu tác động rất nặng nề của đại dịch Covid-19. Đảng, Chính phủ đã tích cực chỉ đạo vừa phòng, chống dịch, vừa tập trung phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có việc quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đòi hỏi ngày càng minh bạch, phát huy hiệu quả sử dụng vốn.

Tuy nhiên, việc quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp vẫn còn bất cập, hệ thống các văn bản chế độ quản lý tài chính của Nhà nước chưa chú ý, quan tâm điều chỉnh nhiều đến loại hình doanh nghiệp này, vẫn còn tình trạng thất thoát, lãng phí, sử dụng vốn không hiệu quả, gây ra nhiều hệ lụy cho nền kinh tế. Đồng thời, chưa đảm bảo được yêu cầu về sự tách bạch giữa quyền sở hữu vốn và quyền quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chưa đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong hoạt động giám sát của chủ sở hữu với giám sát của quản lý nhà nước. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo. 

Ngoài racông tác giám sát, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước còn nhiều hạn chế, bên cạnh đó lại can thiệp hành chính vào quản lý, điều hành của doanh nghiệp, ảnh hưởng tính hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các quy định về quyền sử dụng đất vẫn còn nhiều vướng mắc, chênh lệch lớn giữa khung giá do Nhà nước quy định và giá thị trường là nguyên nhân dẫn đến nhiều tiêu cực. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục liên quan việc đầu tư, xây dựng cũng như đầu tư ra nước ngoài, liên doanh, liên kết còn nhiều kẽ hở, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật. Những vướng mắc, bất cập trên đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Ngoài ra, việc thiếu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan kiểm tra độc lập cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng sử dụng vốn, tài sản không đúng mục đích, không hiệu quả. 

Hội thảo được tổ chức nhằm tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán mà trong đó tập trung vào việc kiểm toán các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Trên cơ sở đó, hội thảo tập trung thảo luận những vấn đề chủ yếu sau: Làm rõ một số vấn đề về thực trạng quản lý, việc kiểm tra, giám sát đối với vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ; tập trung làm rõ vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong việc kiểm toán các doanh nghiệp này, góp phần làm minh bạch, bền vững nền tài chính quốc gia; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng chính sách và thực tiễn quản lý vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp và vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao; tập trung làm rõ các vướng mắc, bất cập đối với cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Kiểm toán Nhà nước với các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp. 

Tin, ảnh: ANH VIỆT