Theo đó, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 được điều chỉnh thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội, đúng mục đích, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: VGP 

Có trách nhiệm hoàn thành các dự án điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, bảo đảm đúng thời gian theo quy định của Luật Đầu tư công; không đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung thêm vốn ngân sách Trung ương cho các dự án đã điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật; chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, chạy chọt...

THU HƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.