Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Quốc phòng triển khai 415 dự án. Đến hết năm 2023, Bộ Quốc phòng đã hoàn chỉnh các thủ tục và được Thủ tướng Chính phủ giao 100% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024, Bộ Quốc phòng đã có văn bản số 5138/BQP-KHĐT ngày 27-12-2023 triển khai chi tiết kế hoạch năm 2024 cho 245 dự án, bao gồm: 90 dự án dự kiến hoàn thành năm 2024; 142 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 và 13 dự án khởi công năm 2024, đạt 100% theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định, phấn đấu đến hết năm 2024 sẽ giải ngân đạt trên 95% số vốn được Chính phủ giao.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phải chủ động, thực sự vào cuộc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn kịp thời, hiệu quả. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan và chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; phân công chỉ huy đơn vị phụ trách từng dự án. Cùng với đó, cần phải tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; lựa chọn chủ đầu tư, ban quản lý dự án có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án; yêu cầu ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lê Văn Thuận, Phó chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc. 

Để đảm bảo tiến độ giải ngân, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn,... khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư thiết kế - dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để giải ngân ngay số vốn được giao; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng, không để dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm. Tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả, đúng quy định.

Rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Trước ngày 15-11-2024, thực hiện rà soát tổng thể và báo cáo Bộ Quốc phòng điều chỉnh kế hoạch năm 2024 từ các dự án không có khả năng giải ngân hết số vốn được giao, cho các dự án có khả năng thực hiện và giải ngân hết số vốn được giao. Quá trình thực hiện, chú ý quan tâm bố trí vốn cho các đơn vị mới thực hiện sáp nhập, đảm bảo kịp thời, đồng bộ doanh trại, thao trường cho thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: CHU ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.