Theo đó, quy mô sử dụng đất của dự án là hơn 257ha. UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An yêu cầu nhà đầu tư rà soát và xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm phù hợp với diện tích đất thực hiện dự án và chất lượng công trình.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về khu công nghiệp.

leftcenterrightdel
Khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An. Ảnh: Vietnam+ 

Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, nội dung báo cáo, tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; bảo đảm việc thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan; tiếp thu ý kiến của các bộ.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An xem xét điều chỉnh các nội dung có liên quan của Giấy chứng nhận đầu tư theo thẩm quyền, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với quyết định này.

QUANG ĐỨC