4 KCN được bổ sung vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam gồm: Đồng Văn V (diện tích quy hoạch 250ha, ở phường Tiên Nội, xã Tiên Ngoại và xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), Đồng Văn VI (diện tích quy hoạch 250ha, ở các xã: Tiên Ngoại, Yên Nam và Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), Kim Bảng I (diện tích quy hoạch 230ha, ở các xã: Lê Hồ, Đại Cương và Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) và Châu Giang I (diện tích quy hoạch 210ha, ở phường Châu Giang, xã Mộc Nam, xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

leftcenterrightdel
Chính phủ đồng ý bổ sung 4 khu công nghiệp tỉnh Hà Nam vào quy hoạch. Ảnh: Baochinhphu.vn 

Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch phát triển 4 KCN; bảo đảm sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo việc lập các dự án đầu tư hạ tầng KCN cần có sự tính toán và cân nhắc kỹ về khả năng thu hút đầu tư, hiệu quả sử dụng quỹ đất KCN trên địa bàn, trong đó ưu tiên phát triển các loại hình KCN mới.

QUANG DUY